Široký výber reklamných plôch

Plocha A1-Babín

Rozmer: 300x180cm

Plocha A2-Martin

Rozmer: 320x220cm

Plocha A4-Párnica

Rozmer: 320x200cm

Plocha A5-Martin

Rozmer: 180x300cm

Plocha A6-Martin

Rozmer: 350x200cm

Plocha A7-Babín

Rozmer: 450x200cm

Plocha A9-Nová Bystrica

Rozmer: 380x220cm

Plocha A11-Zakamenné

Rozmer: 400x160cm

Plocha A12-Oravská Lesná

Rozmer: 580x185cm